google-site-verification: google7105ea3515502ea1.html gumregut: TITILARAS-GERONGAN TUMADHAH & PUSPAWARNA

Tuesday, 17 June 2014

TITILARAS-GERONGAN TUMADHAH & PUSPAWARNA

Bagi sahabat yang mencari titilaras cakepan gerongan ketawang TUMADHAH dan PUSPAWARNA kami sajikan di edisi kali ini.Beberapa versi cakepan gerongan puspawarna juga bisa anda simak. Berikut titilaras cakepan gerongan ketawang TUMADHAH dan PUSPAWARNA selengkapnya.
TITILARAS & GERONGAN TUMADHAH.


TITILARAS & GERONGAN TUMADHAH

[  .  .  .  .  ][ 1' 1' 1'  2'   1'][  .   .  1 ' 2'   1'][  .  2'  5   6]
                    lir kasiram              to           ya   windu
                    tumut ngraos          ken         woh   ipun

[. 1' .  .][6  6  11' 2 ' 2'][ .  .  2'  3'   1'][  .  1'   2'  1'  6]
                tu-ma-ru-cuk          ka   ton         se       mi
                di na har pan          da   dya        da    ging

[ .  .  6 1'][2' 33' 2' 1 2'][ . 31' 2'  6 3[[ .  1 3   2  1]
         ri yo          ri         yo           ru mam      ba    ka
        san to         sa         ji             wa ra      ga   nya

[ .   .   .   . ][2  1   6  2    2][  .   .   3  3][ .   1  3   2   1]
                   karya sengsem        kangu        mek    si
                   datan sungkan         nambut      kar     di

[21 6  .  . ][6  6  . 1' 2'][ . 31' 2' 6  5][ .  5  6   5  3   2]
                  mu ga lesta          ri       ngrem   ba     ka
                  pa   ra tani            lan    tam       ta    ma

[  .  .  3  5][ .  6  2  . 1  6][ . 1  2  2 3  1][ . 1 2   1 6  5]
          kar ye       nak     wong      sa    na     ga       ri
          sa  i          yek      sa            e     ko     kap   tiTITILARAS & GERONGAN PUSPAWARNA

[ .   .   .   . ][ .   .   .   . ][  .    .   3'  3'][  .  1   3'   2'  1']
                                               kembang  ken     cur

[ .  .  6  1'  2'][ . 31' 2' 6 5][ .  . 6  6][ 1 '26 1' 6  5 3]
         ka       car        yan   ang  gung ci           na tur

[ .  .  .  . ][ .  1' 2'   2'][ .  3'   1' 2' 6  3][ . 3 5 3  2  1]
                    se            dhet       kang  sa        ri    ra

[ .  .  .  . ][ .  3    5   6   2][ .   .  3  5  3][ .  1   2  1   6]
                     gan    dhes            ing wi        ca      ra

[ .  .  .  . ][ .  2   1  3   3][ .  .  6  2][ .  1  5  3  2   1]
                    ke         nes      yen ngen        di      ka

[ .  .  .  . ][ .  1'  6  2'  2'] [  .   .  3' 5'   3'][ .  1'  2' 1'  6]
                    a           nge           nga  nyut     ji    wa

suwuk   [ .  .  .  . ][ . 6  2  2][ .  .  3 5  3][ . 1 2 1  6]cakepan puspawarna berikutnya:

Kembang blimbing, pinethik bali ing tembing
Maya maya sira, wong pindha mustika
Ratuning kusuma, patining wanodya

Kembang duren, sinawang sinambi leren
Ndalongop kang warna, sumeh semunira
Luwes pamicara, anganganyuh driya

Kembang aren, tumangkul aneng pang duren
Sadangune kula, mulat ing paduka
Anganggit puspita, temahan wiyoga

Kembang gedhang manglung maripit balumbang
Patute wong ika, tedhaking ngawirya
Semune jatmika, solahe prasaja

Kembang jati, sinebar ngubengi panti
anjangleng kawula, ngentosi paduka
Sewu datan nyana, lamun nimbangana

Kembang jambe, megar ngambar wayah sore
Kamayangan kula, tamuwan paduka
Pangajaping karsa, paringa nugraha

Senang bisa menulis artikel ini, titilaras cakepan gerongan ketawang TUMADHAH dan PUSPAWARNA ,kita jumpa lagi di tulisan berikutnya.

No comments:

Post a Comment